ZMYSLY

„Uvidím a zapamätám si.

Uchopím a pochopím.“

 

Deti sa učia najmä prostredníctvom svojich zmyslov. Využitím prirodzenej túžby dieťaťa poznávať, triediť a organizovať si svoje okolie, naše pomôcky a aktivity stimulujú a cibria všetky zmysly. Tieto aktivity umožňujú pozorovať zmenu vlastností, rôzne druhy triedenia, či párovania na základe tvaru, veľkosti, farby, textúry, chute, či vône. Sú to rôznorodé zmyslové podnety bežne dostupné v domácnosti i špecificky vyvinuté do ruky dieťaťa.