VYRÁBAČKY

Pod zámienkou prípravy na aktuálny medziná-rodný deň neviemečoho Vás pozývame na babské posedenie na našej terase.

Okrem bežného klábosenia, koláčikovania a limonádovania sa pokúsime byť produktívne a vyrobiť niečo, nech ste pri najbližšom sviatku pripravené prekvapiť darom svojho potomka...

Tešíme sa na Vás:)

 

Program pre deti počas workshopu nie je zabezpečený - navrhujeme ich nechať doma:)