Naše metodiky (pomôcky, materiály, učebnice, knihy, hry, ...) pre deti na objavovanie a skúmanie


Montessori pomôcky (plus Veľké príbehy o Vzniku vesmíru a Zeme, o Vzniku života, o Človeku, o Písme a Číslach)

Pracovné zošity k Hejného matematike (doplnkový materiál k Montessori matematike)

Šlabikár od autoriek Kamily Štefekovej a Romany Culkovej

Pracovné listy ku Comenia script (pre deti so špeciálnymi potrebami)

Metodiky Inštitútu aplikovanej ekológie Daphné


POSLEDNÉ PRÍSPEVKY
ARCHÍV