Prihlasovanie detí do domácej školy Little Monkey na september 2018


Ak chcete, aby sa Vaše deti osamostatňovali a objavovali seba a svet s nami, tu je aktuálny postup:

1. vyplňte prihlášku do 31.3.,

2. v priebehu apríla Vás pozveme na stretnutie a deti na zápis,

Dieťa však musíte zapísať aj do akejkoľvek štátnej alebo súkromnej školy. Škola dieťa príjme a následne na to, ak Vám pošleme potvrdenie o prijatí, podáte žiadosť o individuálne vzdelávanie. Veľmi dobré skúsenosti sú s bázovaním detí v Základnej škole s materskou školou Jastrabá č. 188. Inštitút celostnej edukácie ako koordinátor domácej školy Little Monkey aktuálne preveruje podmienky v Súkromnej základnej škole Felix a chce časom docieliť, aby boli deti v jednom školskom prístave, s ktorým bude užšie spolupracovať.

3. najneskôr v polovici mája Vám pošleme vyrozumenie o výsledkoch príjmacieho konania.

Tešíme sa Vás:)


(Viac o domácom vzdelávaní, jeho legislatívnom ukotvení a podmienkach na Slovensku nájdete tu.)


POSLEDNÉ PRÍSPEVKY
ARCHÍV