RODIČOVSKÁ AKADÉMIA

Prednáškový cyklus - efektívne a prakticky

Lektorka Martina Vagačová

1. téma: Vytváranie prostredia, kde rodina rozkvitá

2. téma: Rodičovský koučing alebo ako získať emočnú rovnováhu

3.téma: Schopné a odolné dieťa

4. téma: Čo učíme deti cez odmeny a tresty

5. téma: Keď nás dieťa núti kričať

6. téma: Ako viesť deti, aby vedeli vyjadrovať svoje pocity a riešiť problémy

7. téma: Rozvíjanie digitálnej inteligencie u detí

8. téma: Ako a kedy rozprávať o intimite a sexualite s deťmi