PRAKTICKÝ ŽIVOT

Aktivity ako zametanie, utieranie, umývanie, zapínanie gombíkov, zipsovanie, či prestieranie stola sú zväčša úvodné. Poskytujú dieťaťu príležitosť na starostlivosť o seba a okolie a budovanie si autonómnosti. Aj cvičenia ladnosti a slušnosti sú zaradené v programe denne, aby sa deti naučili zdieľať sa s ostatnými, byť voči okoliu ohľaduplný a riešiť situácie v pokoji. Deti sa starajú aj o záhradu: pletím buriny, okopávaním zeminy, či sadením a polievaním rastlín, hrabaním lístia... Tieto aktivity pomáhajú dieťaťu získavať samostatnosť a rozvíjajú silu zamerania pozornosti a intenzitu koncentrácie, súbežne s rozvojom hrubej a jemnej motoriky.