MATEMATIKA

Jednou z vlastností človeka alebo tendenciou, ktorá je vlastná človeku je aj matematická myseľ. A teda potreba triedenia, usporadúvania a spresňovania na základe určitých systémov. Dieťa v sebe vnemy z okolia spracúva a nejakým spôsobom si ich ukladá. V škôlke má v matematike možnosť spoznať a zažiť čísla desiatkovej sústavy, ktoré si osvojí ako konkrétne množstvo so symbolom - nie len slovíčko v básničke. Cez pochopenie významu môže pokračovať v objavovaní, že na podobnom princípe fungujú desiatky, stovky, tisícky, atď. a tak sa mu otvorí veľký priestor skúmania čísel a neskôr aj v počtových operáciách.