JAZYK

Ranné detstvo je senzitívnym obdobím na jazyk. Montessori pedagogika ponúka množstvo kreatívnych a unikátnych materiálov, ktoré pomáhajú dieťaťu rozširovať slovnú zásobu, jazykové skúsenosti a upevňovať gramatiku. Deti sa cez aktivity praktického života a zmyslové cibrenie pripravujú na písanie a vyrábajú si svoje vlastné knižky písmen. Tiež ich začína zaujímať čítanie a skladanie slov. Niektoré si všimnú, že určité slová označujú podobné veci a tak začnú prirodzene poznávať slovné druhy. Všetko sa deje spontánne a učiteľ sprevádza dieťa v jeho individuálnom tempe objavovania.