ČLOVEK A SVET

Domnievame sa, že pre správne vybudovanie si základov, je dôležité dieťa zastabilizovať v realite a v pravde, ktorá je primeraná jeho zrelosti až neskôr ponúkať síce veľmi lákavé, ale abstraktné pomôcky a hry. Okrem stálych aktivít na poznávanie botaniky, zoológie, človeka, zákonov každodennej fyziky a jednoduchých pokusov sú efektívne aj tematické projekty, cez ktoré deťom približujeme vzdialenejší svet alebo detaily okolo nás.