Naše Montessori stretnutia

Voľnočasovým detským aktivitám sa venujeme od roku 1999, inštitucionálnemu vzdelávaniu a výchove od roku 2005. Posledné roky okrem učenia vedieme semináre pre rodičov "našich" detí, študentov vysokých škôl a učiteľov v školách aj škôlkach a rôzne formy neformálneho vzdelávania.

Snažíme sa byť "normálnymi" učiteľmi - s láskou

v srdci a sedliackym rozumom. Máme radi spoločnosť a záleží nám na nej. Aj preto to robíme... A aby sme sa ťahali, posúvali a nevyhoreli, dali sme sa dokopy a tešíme sa zo synergie a jej výsledkov.

Referencie:

- Little Monkey, Bratislava

- Základná škola Felix, Bratislava

- Krajanské centrum KALAB, Bratislava

- Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany

- Národní divadlo v Prahe (Česká republika)

- Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava

- Materská škola Montessori-svet, Bratislava

- Základná škola v Gemelčičke (Rumunsko)

- Základná škola Kulíškova, Bratislava